Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Mức phạt vi phạm giao thông tăng nặng thế nào từ 1/8

Mức phạt vi phạm giao thông tăng nặng thế nào từ 1/8Phần lớn lỗi vi phạm phổ biến với ôtô sẽ tăng mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng, kéo dài thời gian tước giấy phép lái xe so với quy định hiện hành

.